Pondělí 1. března 2021, svátek má Bedřich
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 1. března 2021 Bedřich

Zpráva o stavu Evropy v roce 2 218

2. 08. 2018 17:09:15
Článek uvádí hypotetickou citaci ze Světových dějin publikovaných v roce 2 218. Bude takto Evropa vypadat za 200 let?

Podívejme se tedy hypoteticky do budoucnosti do roku 2 218, kdy je v Saudské Arábii publikováno nové aktualizované vydání knihy „Světové dějiny“, ze které níže cituji závěrečnou stať z kapitoly „Evropa třetího tisíciletí“:

Ahmad Abdul Hassan – Světové dějiny, 12. vydání, rok 2 218, kapitola „Evropa třetího tisíciletí“, závěrečné shrnutí:

To, co my dnes označujeme odborným termínem „Západní barbarství“, to tehdejší obyvatelé Evropy namyšleně nazývali „Západní civilizace“. Ta se vyvíjela přibližně 2 tisíce let, a koncem 2. tisíciletí přechodně ovlivnila také vývoj v Severní Americe a v Austrálii.

Vývoj Západního barbarství byl již od počátku velmi kontroverzní. Na jednu stranu vnucovalo obyvatelstvu násilím tzv. křesťanskou víru (zejména v průběhu starověku a středověku, ve jménu křesťanství probíhala genocida celých národů), na druhou stranu rouhačsky stavěla člověka a jeho názory nad víru v boha (zejména v posledních fázích svého vývoje). Každopádně vývoj v Evropě byl plný válek a násilí, tato údajná „civilizace“ zapříčinila kolonialismus, první i druhou světovou válku, a z jejího lůna vzešel jak fašismus, tak i komunismus (spolu s křesťanstvím to byly ideologie, v jejichž jménu proběhly největší genocidy lidských dějin).

Západní barbaři vždy kladli velký důraz na technický rozvoj, a na tomto poli dosáhli určitých úspěchů, dodnes jim vděčíme za významné objevy v medicíně, astronomii, a v mnoha dalších vědních oborech. Tyto úspěchy však jen podporovaly jejich mylnou představu o nadřazenosti člověka nad bohem, byly zneužívány k vývoji zbraní hromadného ničení, k podpoře konzumního způsobu života, a k nebývalému drancování přírodního bohatství. Koncem 2. tisíciletí měli Západní barbaři skutečně světovou technologickou a vojenskou převahu, doprovázenou však jejich představou neomezených vládců světa, bez jakékoliv pokory před bohem a přírodou.

Islám nemohl Západním barbarům vojensky konkurovat, a ani to nebylo jeho úmyslem. Bylo zřejmé, že tato „Západní civilizace“ se dříve nebo později zhroutí sama od sebe jako domeček z karet. První známky o jejím blížícím se zániku se začaly objevovat již v průběhu 19. a 20. století. Pohrdaje samotnou podstatou člověka, rodiny a přirozeným dělením úloh mezi muže a ženu, Západní barbaři postavili ve všech ohledech ženy na roveň mužům. Ženy přestávaly být věrnou oporou svým manželům, přestávaly jim rodit a vychovávat děti, a namísto toho často zůstávaly samy bez muže a bez dětí, nucené pracovat aby se uživily. Není divu, že toto ve svém důsledku vedlo k prudkému poklesu porodnosti, a Západní barbaři začali vymírat, resp. jejich populace začala stárnout. Tehdejší konzumní způsob života pokles porodnosti dále uspíšil.

O zvrácenosti Západních barbarů pak svědčí zejména vývoj koncem 20. a během první poloviny 21. století. Namísto toho, aby byl problém jasně označen a aby se tato údajná „civilizace“ pokusila zachránit sebe sama, vývoj směřoval stále rychleji k jejímu zániku. V důsledku totálního odklonu od boha bylo křesťanství definitivně odděleno od státu, a v rámci tzv. demokracie byly státy spravovány politickými stranami vzešlými z voleb. To způsobilo napříč celým Západním barbarstvím postupnou degradaci všech společenských hodnot, neboť politické strany za účelem získání hlasů voličů prezentovaly vždy jen krátkodobé konzumní cíle, zcela bez dlouhodobých koncepcí a s nevolí k nepopulárním krokům. Dlouhodobé a zásadní problémy byly ignorovány, čím dále větší důraz byl kladen na krátkodobé konzumní požitky, štěstí i respekt člověka byly poměřovány jeho peněžitým příjmem a hmotným majetkem. Původně silou až krvavě prosazované křesťanství se naopak změnilo pouze v jakýsi módní směr, živořící na okraji společnosti bezvěrců.

Následný vývoj pak potvrdil zrůdnost celého systému. Politické strany, aby získaly hlasy co nejvíce voličů, začínaly přetahovat na svoji stranu nejrůznější menšiny, deklarováním jejich rovnosti s většinou. Takto byla homosexualita ve všech ohledech postavena na roveň heterosexualitě, posvátnost rodiny muže a ženy byla postupně degradována na svazky prakticky kohokoliv s kýmkoliv (dva i více homosexuálů, bisexuálů a podobně), byla zakázána výchova dětí ke klasické rodině muže a ženy (nazývali to „genderový stereotyp“), děti byly naopak vychovávány „ke svobodné volbě pohlaví a sexuální orientace“, a další zrůdnosti, z dnešního hlediska naprosto nepochopitelné. Jakákoliv úcta před bohem, pokora a cudnost se postupně vytrácely. A paradoxně ti, kdo daný vývoj kritizovali, byli ve jménu jakéhosi „boje proti nenávisti“ odsuzováni.

Za těchto okolností porodnost dále klesala, nebývalou měrou se rozmohla pornografie, homosexualita, prostituce, alkoholismus, drogy a gamblerství. Přitom Západní barbaři ve své zaslepenosti toto vše považovali za přirozenou a samozřejmou součást společenského života, bez potřeby tyto jevy vymýtit. Celá západní společnost takto začínala postupně upadat do naprosté morální a ateistické temnoty. Sice technologicky vyspělá, morálně a nábožensky však na samém dně. Zřejmý to důkaz, že „liberální demokracie“, jak to tehdy nazývali, nemohla mít dlouhého trvání.

Vlna postupného obsazování Evropy muslimy, která probíhala prakticky bez přerušení v celém 21. století, přinesla postupnou nápravu těchto poměrů, a to naprosto nenásilnou formou. Západní barbaři totiž ve své omezenosti jednak nebyli schopni jasně pojmenovat a řešit své vnitřní problémy evidentně vedoucí k zániku celé jejich „civilizace“, ale nebyli ani schopni vyvinout sebemenší úsilí k zachování vlastní kultury a vlastního náboženství, a bránit se tak postupnému obsazování cizí kulturou. Islám ve svém tažení do Evropy takto zvítězil prakticky bez jediné kapky krve. V průběhu první poloviny 22. století pak byl postupně ve všech evropských státech ustanoven Islám státním náboženstvím, role ženy v rodině byla opět přizpůsobena lidské přirozenosti, všeobecný zákaz alkoholu, pornografie, homosexuality a prostituce radikálně ozdravil celou společnost. Většina původního obyvatelstva dobrovolně konvertovala k Islámu, porodnost opět stoupla nad úroveň reprodukce, a takto byla celá Evropa do konce 22. století od Západního barbarství osvobozena. Vyhlášení Celoevropského Islámského Království roku 2 186 pak završilo nápravu celé barbarské Evropy.

Dovětek: Záměrem článku není obhajoba Islámu a kritika Západní civilizace jako takové. Záměrem je vyzvat k zamyšlení nad současným vývojem v Evropě, zda jde správným směrem. Zřejmou skutečností je, že vymírání původního bílého obyvatelstva, ve spojení s prosazovanou ideou multikulturalismu a imigrace, vede k posilování vlivu Islámu v Evropě. A ano, v ideálním případě nám takto vznikající společenská, rasová, kulturní a náboženská diverzita bude ku prospěchu - alespoň takto to zřejmě vnímají evropské demokraticko-liberální elity. Můžeme si však být jisti, že Islám v budoucí Evropě, zejména pokud začne dříve či později dominovat (náboženskou dominanci bude jistě následovat dominance politická), bude takovou diverzitu vítat? Můžeme si být opravdu jisti, že si muslimové v Evropě osvojí naši liberální demokracii a budou ideály multikulturalismu a diverzity, ideály rovnosti mužů a žen, a ideály rovnosti všech náboženství předávat nadšeně dalším generacím? Dosavadní vývoj ve Francii, Británii a ve Švédsku tomu bohužel zatím příliš nenasvědčuje.

Máme právo takto riskovat osud celé Západní civilizace, kterou naši předkové budovali dva tisíce let?

Autor: Ivan Rychtr | čtvrtek 2.8.2018 17:09 | karma článku: 31.55 | přečteno: 1005x

Další články blogera

Ivan Rychtr

Takže co bychom tak ještě zakázali?

Auta SUV jsou nebezpečná, tak je prostě zakážeme. Co dalšího přijde na řadu? Proč je to špatné řešení.

16.11.2019 v 22:34 | Karma článku: 21.16 | Přečteno: 611 | Diskuse

Ivan Rychtr

Potírání stereotypů od miminkovského věku versus udržitelný rozvoj. Výzva k zamyšlení.

Zamyšlení nad potíráním stereotypů již od „miminkovského“ věku v mikro jeslích. Není to příliš hazardní sociálně-inženýrský experiment? Má absolutní svoboda a volnost jednotlivců přednost před udržitelným zachováním společnosti?

17.10.2019 v 17:46 | Karma článku: 20.99 | Přečteno: 471 | Diskuse

Ivan Rychtr

Tak nám ochránci zvířat opět zabodovali!

Zakažme zvířata v cirkusech! Zakažme chování domácích mazlíčků! Zakažme chov užitkových zvířat! Vegetariánství povinně pro všechny! Ano, tak nějak to asi bude pokračovat...

26.10.2018 v 15:27 | Karma článku: 25.91 | Přečteno: 683 | Diskuse

Ivan Rychtr

Lesk a bída euroskepticismu, aneb pozor na vylití vaničky i s dítětem!

Je pravda, že jakákoliv kritika EU přihrává sympatizanty stranám usilujícím o vystoupení z Unie? Pokusme se nad tím zamyslet...

18.10.2018 v 14:21 | Karma článku: 8.11 | Přečteno: 418 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Bezděkovský

Zastavte počítání! Tyhle volby jsem vyhrál, o hodně!

Tak americké volby byly zase podfuk! A navíc prý za vším stojí Demokraté, tj. strana, která nezvládne zorganizovat ani vlastní primárky v Iowě. A pak, že Trump nemá smysl pro humor...

1.3.2021 v 0:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 36 | Diskuse

Ondřej Šebesta

Tak nám Ivánek prohlédl

Z velkouzenáře se začíná stávat plačtivý jakešovský „kůl v plotě“. Z kompliců, se kterými byl na začátku politické kariéry fotografován na billboardech, nezbyl nikdo. Aby mlčeli, dostali trafiky – tu v Bruselu, tu v Izraeli...

1.3.2021 v 0:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 76 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Jak dopadla Ibtisam Maraanová u Nejvyššího soudu

Už jsem o jejím případu psal a dnes jen stručně zopakuji. Ta mladá dáma (*1975) je profesí filmařka, původem izraelská Arabka a politicky člověk levicově smýšlející. Kdysi členka Meretzu, dnes labouristka.

28.2.2021 v 23:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 | Diskuse

Gabriela Bretschneiderová

Babiš si stěžuje, mám na to odpověď

Tady je můj názor na stěžování Babišem. Není to psáno jako podněcování k čemukoliv, ale spíše ukázat pohled. Jak to vidí, blbý občan.

28.2.2021 v 16:54 | Karma článku: 22.43 | Přečteno: 550 |

Tomas Trojan

Máte co jste chtěli: Covidový fašismus

Nejdřív chtěli zachraňovat životy, až nakonec začali lidi zabíjet. Kdo? Všichni kdo uvěřili, že s virózou se dá bojovat zákazy a příkazy, nebo že totální uzávěra života někomu zachrání život.

28.2.2021 v 16:42 | Karma článku: 28.02 | Přečteno: 672 | Diskuse
Počet článků 32 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1823

Jsem absolventem UK, pracuji v energetice, a zajímám se o mezinárodní politiku, vědu a techniku, kosmologii. Mám rád zvířata a přírodu. Takže taková všehochuť... :-)

Najdete na iDNES.cz